Performance management klein bedrijf

Performance management toepassen in een klein bedrijf

juni 1, 2017

by — Posted in Management

Performance management toepassen in een klein bedrijf. U zult zich afvragen of dat nodig is. Binnen uw kleine bedrijf is alles nog aardig overzichtelijk, medewerkers kennen elkaar allemaal, en iedereen heeft een duidelijke taak. Als prestaties achterblijven, is het gemakkelijk te achterhalen waar de knelpunten zitten.

Prestatie management echter, als het goed gedaan wordt, is een proces. Een proces van voortdurende verbetering en verandering, waarbij de samenwerking tussen medewerkers onderling en tussen management, directie en medewerkers een niet onbelangrijk onderdeel vormt. Rond de tachtig procent van het potentieel tot verbetering zit in die samenwerking.

De beste manier om een beleid van voortdurende verbetering en verandering in te zetten, is niet alleen de prestatiecijfers en knelpunten in het oog te houden. De beste manier is om alle factoren die  de prestaties in een bedrijf beïnvloeden in een integraal proces aan te sturen.

Interactie

Het succes van een verandering wordt niet alleen bepaald door het veranderen van harde feiten, zoals prestatiecijfers. Voor een groot deel wordt dit succes juist bepaald door gedrag van en interactie tussen mensen. Performance management dat daarop inspeelt, heeft dan ook een veel grotere kans op succes.

U doet dit door iedereen te betrekken op het veranderproces, en iedereen mee te laten denken in de oplossingen, en de verbeteringen.

Richten op klantketens

ManagementEen effectief performance management model is een model, waarin gericht wordt op samenwerking in plaats van individuele prestaties. Op kijken waar kansen liggen, en hoe die te benutten c.q. vergroten. In plaats van te letten op waar het niet goed gaat in de organisatie, en hoe dat te verbeteren.

Richten op klantketens is een manier om dit te doen. Waar klantketens centraal staan, is iedereen op hetzelfde gericht: de klanttevredenheid te verhogen. Er worden geen afgeleide doelen per afdeling of per medewerker bedacht, die elkaar bijten. Er worden integrale doelen opgesteld, waarin iedere afdeling en iedere medewerker zijn steentje bijdraagt. Alles richt zich op één centraal punt: de klant.

Performance management als hulpmiddel

De aanleiding voor performance management wordt vaak intern gezocht. De transparantie moet verbeteren, of er is gebrek aan focus. Dit zijn natuurlijk heel gegronde redenen om te willen verbeteren, maar dergelijke redenen hebben één nadeel: ze geven op zich geen motivatie tot verbetering bij uw medewerkers. Ze zullen zich afvragen waarom ze transparanter moeten worden, of meer moeten focussen dan ze al doen. Ze doen wat ze kunnen.

Door te richten op de wensen van klanten, die voortdurend veranderen, wordt de aanleiding voor performance management extern gemaakt. Deze aanleiding motiveert meer, en houdt geen kritiek in. Performance management wordt hiermee een hulpmiddel om een belangrijk doel te verwezenlijken. In plaats van dat het een doel op zich is waar medewerkers het nut niet van inzien.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een performance management partner die op deze manier werkt: integraal en als proces van continue verandering!